Středa, 30 listopadu, 2022

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho výhody

Mohlo by Vás zajímat

Osoby se zdravotním postižením jsou na trhu práce bohužel znevýhodňovány. Ne každá společnost má totiž prostředí, která je pro ně přátelské a vhodné. Stát na to pamatoval a rozhodl se nabídnout společnostem celkem tři možnosti, ze kterých si mohou vybrat:

  • buď budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ty by měly tvořit alespoň 4 % všech zaměstnanců),
  • nebo budou platit povinný odvod ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy,
  • nebo využijí náhradní plnění.

Co je náhradní plnění?

Jedná se o situaci, kdy společnost nechce zaměstnávat osoby zdravotně postižené, ani platit odvody. V takovém případě si najme společnost, která jí takové zaměstnance poskytne. Budou to externí zaměstnanci, takže není potřeba jim vést mzdy, s čímž se pojí nižší administrativní zátěž. Tato externí společnost musí být dodavatelem náhradního plnění, jejich seznam můžete najít na stránkách Úřadu práce ČR. Tito dodavatelé mohou poskytovat takové služby, jako je úklid, údržba nebo třeba hlídání objektu.

Sleva na dani z příjmů

Další výhodou při zaměstnávání osob se zdravotním postižením je sleva na dani z příjmů. Ta je ve výši 18 000 Kč na každého zaměstnance se zdravotním postižením – jedná se o osoby s invaliditou 1. a 2. stupně a osoby se zdravotním znevýhodněním. Pokud se společnost rozhodne zaměstnávat osoby s invaliditou 3. stupně, mají dokonce nárok na slevu ve výši 60 000 Kč na jednu takovou osobu.

Příspěvky od státu

Pokud se společnost rozhodne zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, ale nemá k tomu dosud vhodné prostředí, pak může pomoci stát. Ten poskytuje příspěvek pro zřízení společensky účelného místa, ale také příspěvek pro zaškolení takových osob k práci, příspěvek na podporu jejich vzdělávání a příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a další.

Mzda nižší, než minimální

Zaměstnavatel, který zaměstnává osobu se zdravotním postižením, může tomuto zaměstnanci snížit mzdu na nižší úroveň, než je minimální mzda.

- Komerční sdělení -

Mohlo by Vás zajímat

- Komerční sdělení -

Redakce doporučuje

- Komerční sdělení -